Hiển thị một kết quả duy nhất

15.000.000 
17.000.000 
18.000.000 
12.500.000 
27.000.000 
9.800.000 
15.000.000 
16.500.000 
9.900.000 
9.900.000 
9.900.000 
9.500.000 
9.500.000 
9.500.000